Ốc Rack

Ốc Rack được sử dụng nhiều trong ngành cơ khí với nhiều chức năng khác nhau nhưng chủ yếu phục vụ cho ngành sản xuất tủ Rack. Chúng tôi chuyên cung cấp ốc Rack các loại theo nhu cầu kích thước và màu sắc khác nhau.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hotline